De titel van het verbeterplan is: ONTDEKKEN VAN NEGROBREV[1] TALENTEN

[1] ‘Je gaat het talent pas zien, als je het doorhebt’. bekijk (lees) dit woord eens anders.. van rechts naar links.

In de eerste maanden van dit jaar heb ik met veel plezier en aandacht de opleiding ‘Talentherkenning in sport – Advanced’ gevolgd en afgerond. Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die werkzaam is in de sport! Deze opleiding vond plaats in de topsporthal van Almere en was fantastisch gefaciliteerd door het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). De afronding vond plaats middels een portfolio en het schrijven van een verbeterplan, waarbij mijn verbeterplan de volgde titel droeg: Ontdekken van negrobrev talenten (Verborgen talenten dus).

Het vuurtje in mij gaat (onder andere) harder branden als het gaat om talentherkenning, -identificatie en -ontwikkeling. Gecombineerd met de persoonlijke eigenschap van perfectionistisch, vlogen de uren voorbij aan het komen tot het eindproduct van uiteindelijk 66 pagina’s en 21.805 woorden.

Perfectionistisch is mijn kwaliteit en tegelijkertijd nog wel eens mijn valkuil. Zoals ik veel spelers/leerlingen/trainers leer om het proces ergens naartoe te leren zien en waarderen, zo coachte ik mijzelf ook bij het terugkrijgen van het beoordelingsformulier: 65/69 punten. ‘Waar heb ik die 4 punten laten liggen?!’ was mijn eerste gedachte. De waardering dat 10/14 criteria werden gescoord met een 3 (benoemd en boven verwachting toegepast) volgde al snel. Ik leer nog elke dag, gelukkig maar, want dat doe ik graag!

‘Colin, het heeft wat langer geduurd maar kwaliteit van jouw plan rechtvaardigt de langere tijd. Prachtige interviews, goede uiteenzetting van wat aangeboden is en een mooie vertaalslag naar het verbeterplan. Klasse werk! Ik hoop oprecht dat je e.a. van de grond krijgt. Daar heb ik wel vertrouwen in, passie spat er vanaf. Als je een keer wil sparren dan weet je mij te vinden. Succes en een hartelijke groet, Sebastiaan’

Bij deze, Sebastiaan, ik ga zeker van mij laten horen om te sparren!

Inleiding probleemstelling

Spelers die op dit moment een positieve bijdrage leveren aan het eindresultaat van de wedstrijd, zijn de spelers die in het hedendaagse voetbal doorgaans als talent worden gekenmerkt. Deze spelers worden bij hun amateurclub geselecteerd voor de selectieteams en door de BVO’s worden zij gescout en soms al op hele jonge leeftijd aangenomen. Het draait meestal om de prestatie in het hier en nu, ook bij de jongste jeugd, terwijl het proces van talentherkenning zou moeten gaan om het ontdekken van de (verborgen) talenten die bepaalde generieke kenmerken en vaardigheden bezitten en dit koppelen aan (boven)gemiddelde sportspecifieke kwaliteiten. Bij dit huidige proces van talentherkenning wordt vroege specialisatie beloond, wordt het geboortemaandeffect in de hand gewerkt, worden talentvolle laatrijpers (flink) benadeeld en zijn de vele investeringen in tijd, geld en moeite vaak investeringen in de verkeerde spelers.

Door een verbeterd proces van talentherkenning qua identificatie, zullen bovenstaande oorzaken genivelleerd worden en zal er een win-win-situatie ontstaan voor alle partijen: Spelers, ouders, clubs en trainers.

Concrete formulering van de verbetering

De focus in dit verbeterplan is erop gericht om de identificatie van talent te verbeteren, met het ontdekken van de verborgen talenten in het bijzonder.

Voor mij geldt de volgende definitie van het verborgen talent:

Een speler die op dit moment in zijn prestaties (nog) niet opvalt, maar wel het potentieel heeft om zich te ontwikkelen tot een speler die minstens zo goed kan worden als de high performers op dit moment. Een verborgen talent heeft meestal een minder goede leeromgeving en zou in een betere leeromgeving zijn potentieel (makkelijker) kunnen omzetten in daadwerkelijke kwaliteit.

Het stappenplan

In het stappenplan is elke stap uitgewerkt met aanbevelingen voor amateurclubs en BVO’s. Tevens worden er bij relevante stappen ook aanbevelingen gedaan voor de voetbalbond en de Brouwer Sports Football Academy.

Stap 1: ‘Massa = kassa’ (Nee, niet het geld!)

Stap 2: De puzzelstukjes

Stap 3: ‘Meten = weten’

Stap 4: Monitoren

Stap 5: Selecteren in subgroepen ≠ deselecteren

Stap 6: Monitoren

Stap 7: Selecteren

Stap 8: Blijven monitoren

Stap 9: (Ontwikkeling) confirmeren

Geïnteresseerd in meer? Ik sta altijd open voor een gesprek.