Over Brouwer Sports

Wie ben ik

Colin Brouwer.

Sportprofessional met een topsportmentaliteit, die in zijn werk altijd streeft naar de hoogste kwaliteit.

Ik zie les- en training geven als autorijden, doe mijn consultancy als een rechercheur/wetenschapper, begeleidt mijn spelers met een grote betrokkenheid, creëer bewegend leren waarin kinderen met plezier onbewust veel leren en organiseer evenementen met een positieve herinnering voor het leven.

De trainer/coach – lesgever

Elke dag weer een stapje beter worden dan dat je gister was.

Je moet fouten maken om te leren, dat is de basis om beter te worden. Mijn kracht ligt in het creëren van een groeimindset, wat onder andere inhoud dat spelers (en trainers) leren inzien dat een fout onderdeel is van een leerproces en niet wordt gezien als falen.  Je kunt iets nog niet, dat betekent dat je het wel kunt leren. Dat is een wezenlijk verschil met ‘ik kan het niet’, want dat zegt dat je het namelijk nooit kunt leren. Mijn manier van werken ontwikkelt eigenschappen en vaardigheden waar je je leven lang op, en zeker ook buiten het veld, je voordeel mee doet. 

Bij sporters geloof ik in een breed motorische basis dat als sterk FUNdament dient om uiteindelijk een hoger prestatieplafond te bereiken, dan sporters die op zeer jonge leeftijd zich specialiseren in één sport. Hoe ouder de sporters worden hoe meer de trainingsinhoud gespecialiseerd is tot de specifieke kwaliteiten, verbeterpunten en posities in het veld. Het mooiste is dat het woord FUN de basis vormt van het woord fundament, plezier is de brandstof voor de motor die intrinsieke motivatie heet. 

‘Doe niet wat je weet, maar weet wat je doet..’ – De rugzak van veel trainers zitten vol met eigen sportervaringen en heel veel internetfilmpjes. Trainers weten heel veel oefeningen te bedenken of te kopiëren. Ik maak het verschil door te weten wat ik doe en niet te doen wat ik weet. Ik reflecteer continu op mijn eigen handelen om zodoende ook als professional nog elke dag te leren.

 1. Pedagogisch handelen
  Creëren van een optimaal, sociaalveilig leerklimaat
 2. Doelgericht werken
  Het doel wordt nooit uit het oog verloren
 3. Ontwikkelings- en procescoaching
  Oog voor een goede procesbegeleiding op weg naar de beste versie van jezelf.
 4. Positieve coaching 
  Gericht op het ontwikkelen van een sterk groeimindset
 5. Didactisch handelen 
  Oog voor gedifferentieerd les- en trainingsinhoud afgestemd op doelgroep en doelstelling(en)
 1. Plezier 
  Zonder plezier geen prestatie
 2. Aanpassingsvermogen 
  De beste aanpasser zal overwinnen
 3. Creativiteit 
  Uniek en onvoorspelbaar zijn
 4. Discipline 
  Hard werken wint van talent, als talent niet hard werkt
 5. Intrinsieke motivatie 
  De échte wil om iets te doen en bereiken. Plezier is de brandstof en de intrinsieke motivatie de motor van het lichaam
 6. Veelzijdig fundament
  De ontwikkeling van een veelzijdige beweger naar atleet tot een absolute, atletische specialist binnen zijn of haar eigen sport.
 7. Spelintelligentie 
  In denken en handelen een stap voor zijn op je tegenstander
 8. Awareness 
  Een goed ontwikkeld kijkgedrag zorgt ervoor dat jij bepalend bent en je tegenstander de volger.

Ik zie mijn manier van werken als autorijden, met een levenslang behoud als duurzaam resultaat. Wie begint met autorijden is heel bewust bezig met zijn handelingen en kijkt bij het schakelen nog vaak naar de versnellingspook in plaats van het continu waarnemen van de omgeving. De hellingproef oefen je bij een afgelegen helling in plaats van in het drukke verkeer. Specifieke verrichtingen worden dus in vereenvoudigde situaties geoefend, om het later in andere omstandigheden toe te kunnen passen.

Gedurende het leerproces van autorijden zorgt het herhalen en ‘fouten maken’ tot ervaring en verbetering van de handelingen én het kijkgedrag. Uiteindelijk verschuift de bewuste aandacht van de handelingen en het onbewust vergeten van kijken naar heel bewust de omgeving waarnemen en ondertussen, bijna onbewust, alle handelingen juist verrichten. De duurzaamheid keert terug in het schakelen naar de juiste versnelling afhankelijk van de omstandigheden. Dit komt het milieu, maar vooral ook de houdbaarheid van de auto ten goede. Wie bij het stoplicht heel snel van start wilt gaan, geeft vol gas zonder te schakelen. Ook al gaat de start nog zo snel, de duurzaamheid (levenslange behoud) achterhaalt het wel.

Hoe verhoudt dit voorbeeld zich met het les- en training geven? 

Wie begint met autorijden is heel bewust bezig met zijn handelingen en kijkt bij het schakelen nog vaak naar de versnellingspook in plaats van het continu waarnemen van de omgeving. Jong het juiste leren is oud goed gedaan. Het leerproces gaat van heel bewust handelen naar onbewust goed handelen in complexe situaties waarin het kijkgedrag je helpt om snel de juiste keuzes en beslissingen te maken.
De hellingproef oefen je bij een afgelegen helling in plaats van in het drukke verkeer. Specifieke verrichtingen worden dus in vereenvoudigde situaties geoefend, om het later in andere omstandigheden toe te kunnen passen. Van eenvoudig, geïsoleerde oefeningen naar complexe, wedstrijdechte oefeningen.
Gedurende het leerproces van autorijden zorgt het herhalen en ‘fouten maken’ tot ervaring en verbetering van de handelingen én het kijkgedrag. In het leerproces moeten fouten gemaakt worden, omdat je daarvan kunt leren. Fouten maken betekent dat je bezig bent om naar een hoger niveau te gaan. Bij een foutloze training is hetgeen er wordt getraind waarschijnlijk te makkelijk.
De duurzaamheid keert terug in het schakelen naar de juiste versnelling afhankelijk van de omstandigheden. Door de coaching en aanpak aan te passen aan de situatie (doelstelling, individu of groep), zorg je voor een gedifferentieerde aanpak die ervoor zorgt dat er vaardigheden en eigenschappen worden ontwikkelt waar je je leven lang profijt van hebt op en buiten het veld(duurzaamheid).
Wie bij het stoplicht heel snel van start wilt gaan, geeft vol gas zonder te schakelen. Ook al gaat de start nog zo snel, de duurzaamheid (levenslange behoud) achterhaalt het wel. Je kunt je op jonge leeftijd heel erg specialiseren in één sport (snelle start), maar je uiteindelijke prestatieplafond is minder hoog dan sporters die kiezen voor de ontwikkeling van een sterk, veelzijdig FUNdament en een specialisatie op wat latere leeftijd. Specialisatie houdt in dat je je specifiek ontwikkeld voor één positie binnen één sport.

De sportconsulent

De afgelopen jaren heb ik veel expertise opgedaan binnen verschillende vakgebieden in de sportwereld. Mijn grootste kwaliteiten en ervaringen heb ik ontwikkeld in de hieronder genoemde functies en bijbehorende taken:

 • Opleidingsplan schrijven die de hoogste score behaalde bij de JOB-enquête.
 • Deelnemers opleiden tot sportinstructeur
 • Loopbaancoaching & intervisie
 • Deelnemers inspireren
 • Lesgeven aan deelnemers die even oud of ouder waren dan ik
 • Eigen studiemateriaal ontwikkelen
 • Stagebegeleider 
 • Gedifferentieerd lesgeven
 • Creëren van een zeer sociaalveilig (leer)klimaat waarin elk individu zich prettig voelt
 • Leerlingen veel plezier laten ervaren en zonder dat ze het echt door hebben beter leren bewegen
 • Zeer creatieve en uitdagende bewegingssituaties creëren
 • Lesgeven aan alle soorten bewegers, van zwak motorische leerlingen tot zeer getalenteerde leerlingen.
 • Stagebegeleider
 • Zeer goed op de hoogte van de inhoud en meerwaarde van het ASM
 • Het Athletic Skills Model geïmplementeerd in de Almere City Football Academy
 • Het ASM loopt als een rode draad door mijn lessen en trainingen
 • Spin in het web in je gebied
 • Verbinden en zoeken naar win-win situaties
 • Projectontwikkelaar: Projecten ontwikkelingen waarin lokale sportverenigingen en andere instanties samen kwamen om het tot een succes te maken.
 • Meer zijn dan alleen de ‘sportbegeleider’
 • Sport als middel
 • Stagebegeleider
 • Spelers (aantoonbaar) ontwikkelen tot vaardigere spelers
 • Kennis van de belangrijkste voorwaardes van spelers die nodig zijn bij een BVO
 • Zeer goed leerklimaat ontwikkelen en het creëren van een hecht collectief
 • Het ontwikkelen van een growth-mindset en hier zelf heel nadrukkelijk naar handelen
 • Een speler in mijn team leert eigenschappen en vaardigheden waar hij/zij de rest van zijn/haar leven profijt van heeft
 • Talentherkenning en scouting: Meerdere spelers die ik heb gescout, aangenomen en getraind, hebben de stap naar een topclub gemaakt.
 • Planmatig werken
 • Stagebegeleider
 1. Betrouwbaarheid en integriteit 
  Vertrouwen wordt 100% terugbetaald
 2. Analytisch vermogen 
  Oog voor de kleinste details
 3. Pedagogisch handelen 
  Oog voor elk individu waar de coaching op wordt aangepast
 4. Doelgericht werken 
  Het doel wordt nooit uit het oog verloren
 5. Ontwikkelings- en procescoaching 
  Oog voor een goede procesbegeleiding op weg naar de beste versie van jezelf als individu of als organisatie.
 6. Positieve coaching 
  Gericht op het ontwikkelen van een groeimindset
 7. Reflectievermogen
  Ik reflecteer continue mijn eigen handelen en werk om perfectie na te streven
 8. Verbinden 
  Oog voor win-winsituaties 
 9. Inspiratie
  Mijn passie en manier van werken werkt inspirerend voor kinderen en volwassenen
 10. Didactisch handelen 
  Oog voor gedifferentieerd les- en trainingsinhoud afgestemd op doelgroep en doelstelling(en)

Visie

De (verborgen) potentie van kinderen, volwassen en organisaties omzetten in daadwerkelijke kwaliteit om samen tot de beste versie van jezelf te komen.

Ik geloof in de potentie van kinderen, volwassenen en organisaties. Sterker nog, ik geloof dat er heel veel mensen en organisaties zijn die nog veel meer kwaliteiten hebben dan dat ze zelf denken. Ik geloof dat iedereen elke dag nog iets kan leren, zelfs de allerbeste vakmensen binnen hun eigen vakgebied. Ik wil deze potentie omzetten in daadwerkelijke kwaliteit om samen tot de beste versie van jezelf te komen! Dat kan jij als individu, het team of als organisatie zijn.

Omgeving Almere zit vol met talentvolle bewegers/voetballers en ik ben ervan overtuigd dat er nog véél meer uit deze talentvolle bewegers/voetballers gehaald kan worden. Tegelijkertijd worden veel spelers op hele jonge leeftijd al afgeschreven als niet goed genoeg of worden gebruikt als instrument tot persoonlijk trainerssucces. Hierdoor gaat er enorm veel talent (en plezier in voetbal) verloren en hier wil ik verandering in brengen! Tevens heb ik ervaren dat de meer talentvolle voetballers nog veel sneller en beter kunnen ontwikkelen als er op de juiste manier wordt getraind en gecoacht, in plaats van dat zij in hun ontwikkeling stagneren of zelfs bij een BVO afvallen.

Daarnaast wil ik een bewustzijn creëren waar het bij les- en training geven écht om gaat, door mijn kennis, ervaring en vaardigheden te delen wil ik bijdragen aan de verdere professionalisering van lesgevers, trainers en organisaties. Dit moet resulteren in:

 1. Een beleid dat met de jaren doorontwikkeld wordt en als rode draad door de organisatie loopt. Continuïteit in beleid zorgt voor een continue verbetering door de jaren heen.
 2. Een goed pedagogisch en sociaalveilig leerklimaat
 3. (Nog) meer plezier in sporten en bewegen
 4. Beter herkennen en ontwikkelen van talentvolle bewegers
 5. Het ontwikkelen van vaardigheden en eigenschappen waar sporters hun leven lang profijt van hebben (Groeimindset)
 6. Een leven lang gezond bewegen

Beleidsverandering is vaak een verandering die bedoeld is voor de langer termijn, maar vaak alleen maar korte termijn uitwerkingen heeft. Beleid moet de rode draad door de organisatie zijn die in alle woorden en daden terug moet komen. Ik geloof dat de kracht van het geheel groter is dan de som der delen en daarom geloof in een groep mensen die daadwerkelijk als één team opereert en handelt, die elkaar ziet en waardeert als aanvulling in plaats van als persoonlijke bedreiging.     

Op verenigingsniveau zijn de kwalitatief betere trainingen doorgaans alleen weggelegd voor de geselecteerde spelers, dit zorgt ervoor dat heel veel andere kinderen veel minder kansen krijgen om hun (verborgen) talenten te laten ontplooien. Ieder kind heeft recht op (meer) gelijke kansen op zijn of haar eigen niveau.

Sporten brengt zoveel positieve effecten met zich mee, dat je met het juiste beleid en de juiste begeleiding tot een juiste uitvoering kunt komen om zo daadwerkelijk een onuitwisbare bijdrage te leveren in het (sportieve) leven van mensen.

Nieuws